Nakonfigurujte OTDR podle potřeb Vaší sítě

Pro zjednodušení čtení výsledků z měřicího přístroje začátečníkům, může být přístroj vybaven softwarem iOLM, který dokáže automaticky zmapovat celou trasu, jednotlivé události pak přehledně překreslí do grafických ikon a uloží i s grafem.

Jaké má obsluha zkušenosti s měřením reflektometrem?